Yakamoz Nedir?

Öncelikle “yakamoz ne değildir” sorusunu yanıtlayalım: Yakamoz, ayışığının suda yansıması kesinlikle değildir. Bu yanlış bilgi neden böyle yaygınlaştı hiçbir fikrim yok. Gerçekte Türkiye’de yaşayan insanların çok azı yakamoz görmüştür. Çünkü üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmamıza rağmen denizciliğe çok yabancı bir halkız ve bu topraklarda yaşayan insanların 99%’u yüzme bilmiyor. Continue reading Yakamoz Nedir?

İtalyan Kışı?

Kış mevsiminin ufukta belirdiği şu günlerde, kışın antrenman yapmanın önemine ilişkin bir yazıyı Türkçeye çevirdim.[1]

1946 yılının Milan-San Remo klasiği, ki aynı zamanda savaş sonrası ilk klasik olma açısından da önemlidir, Fausto Coppi[2] tarafından kazanıldı. Burada aslında “kazanıldı” kelimesi biraz hafif kaçıyor. Eğer tüm pro bisikletçilerin düşü, majör bir yarışı net bir şekilde kazanmak, finiş çizgisini geçerken etrafında başka hiçbir yarışçı olmadan fotoğraf çektirmekse, Coppi’nin 1946 Milan-San Remo zaferi bu konuya yeni bir boyut getirmişti. Devamını okumak için tıklayın

Hemingway’in Bisikletçileri

İnternette rastladığım, ünlü yazar Ernest Hemingway’in bisiklet tutkusunu ve dönemin bisikletçilerini anlatan bir yazıyı Türkçeye çevirerek paylaşmak istedim.[1]

ç.n.: çevirenin notu

Ernest Hemingway’in spora karşı çok büyük bir ilgisi vardı. En çok boğa güreşi ve balıkçılığa karşı olan tutkusuyla bilinir[2], ancak bisiklet de Hemingway’in takip ettiği sporlardan biriydi. Paris’teki 6 gün yarışlarını izlediğini, genç bir yazar olarak 1920’lerde Avrupa’da (özellikle Paris’te) yaşadığı yılların anılarını anlattığı kitabı A Moveable Feast’te (ç.n. Türkçeye “Paris Bir Şenliktir” olarak çevrilmiştir) anlatır. Devamını okumak için tıklayın…

Verona ve Chesini

2009 yılının Mart ayının sonlarında bir günlüğüne de olsa İtalya’nın en güzel kentlerinden Verona’yı gezme şansım olmuştu. Verona, İtalya’nın kuzeyinde yaklaşık 265,000 nüfuslu bir kent. İtalya ölçeğinde büyük bir kent sayılır.

William Shakespeare’in Romeo and Juliet’i bu kentte geçer. Hatta kentte Casa di Giulietta (Juliet’in evi) diye turistlerin çok ziyaret ettiği bir ev var. Tabi gerçekten Juliet’in evi mi ondan şüpheliyim, ama inanılmaz bir turist akınına uğruyor. Devamını okumak için tıklayın

How to configure IIS not to listen all IP addresses

Sometimes you may want to configure IIS not to listen all IP addresses. To do this:

Run regedit. Go to:

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters

If the “ListenOnlyList” key does not exists, create a new multi-string value named “ListenOnlyList” (without quotes). Double click on it, and enter the IP addresses that you want to ISS to listen.

After that, run cmd. Run these commands:

net stop http (Y)
net start http
iisreset

That’s it.

How to get inserted record ID and insert it to foreign key table in SQL?

Here is the sample code:

CREATE PROCEDURE [dbo].[AddRecord]
@Param1 int,
@Param2 varchar(50)

AS
BEGIN
— SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
— interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;

DECLARE @InsertedID as int

INSERT INTO PKTable ( Column1, Column2 )
VALUES ( @Param1, @Param2 )

SELECT @InsertedID = @@IDENTITY

INSERT INTO FKTable ( ForeignKeyID )
VALUES ( @InsertedID )
END